Na Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva ’’MONTECARGO’’ Podgorica, koja je održana 31.03.2014. godine, izabran je Odbor direktora u sastavu: dr Rešad Nuhodžić, Slavenko Jovanović, Milorad Jovanović, Miomir M. Mugoša i Marko Bertanjoli.

 Takođe, usvojeni su Izvještaj o poslovanju i finansijski iskazi Društva za 2013.godinu i Izvještaj Nezavisnog revizora za 2013.godinu, kao i imenovan revizor za 2014.godinu.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora jednoglasno je za predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva ’’MONTECARGO’’ Podgorica izabran dr Rešad Nuhodžić.

Pretraga sajta:

Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica

Trg Golootočkih žrtava br. 13,
81000 Podgorica,
Crna Gora

tel: +382 20 441 303
fax: +382 20 601 525
e-mail: id@montecargo.me


Pogledaj Montecargo AD Podgorica na većoj mapi